Архив рубрики: Файдалы материаллар

УКУЧЫЛАРНЫҢ ӘДӘБИЯТТАН БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК hӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ НОРМАЛАРЫ

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Уку тизлеген тикшеру

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Сүзлек диктанты һәм аны бәяләү

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Соауларга җавап бирүне бәяләү

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Монологик сөйләмне бәяләү

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Диалогик сөйләмне бәяләү

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Ф.Ф.Харисова . Татар әдәбиятыннан һәр дәрескә тестлар. 9 класс

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Ф.Ф.Харисова . Татар әдәбиятыннан һәр дәрескә тестлар. 8 класс

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Ф.Ф.Харисова . Татар әдәбиятыннан һәр дәрескә тестлар. 7 класс

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий

Ф.Ф.Харисова . Татар әдәбиятыннан һәр дәрескә тестлар. 6 класс

Рубрика: Тест һәм биремнәр | Оставить комментарий